Bảng màu vải mẫu

Bảng màu vải mẫu

Bảng màu vải mẫu shop thời trang Cần Thơ .com
Lưu ý: Bảng màu vải mẫu này chỉ có tính tham khảo, màu thực tế của sản phẩm có thể lệch chút xíu. (Nằm trong mức độ chấp nhận được)
Lybang mau vai mau